Thread: Cần giúp kích sóng 4G?
View Single Post
  #2  
Old 30-10-2018, 23:59
chaikun's Avatar
chaikun chaikun is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2014
Posts: 277
Re: kích sóng 4G?

có chõ cắm anten ngoài ko thím
Reply With Quote