View Single Post
 
Old 18-10-2018, 17:11
duo8 duo8 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2014
Location: Nhà
Posts: 3,102
Re: [Review and DIY] Tai nghe Bluetooth phiên bản chế, vô đối về pin

Sao không hàn thẳng pin vào mạch mà phải thêm cái mạch sạc?
Reply With Quote