Thread: 7520 hay 7530 ?
View Single Post
  #5  
Old 17-10-2018, 15:07
pt_trieu's Avatar
pt_trieu pt_trieu is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2009
Location: /root/
Posts: 315
Re: 7520 hay 7530 ?

Mình thì ngắm mấy con thấp hơn tí, nhưng có câu hỏi là ở Hà Nội thì mua ở đâu thì uy tín ạ, mình muốn mua hàng mới.
Reply With Quote