View Single Post
  #37  
Old 03-10-2018, 14:32
binhtran89 binhtran89 is offline
Junior Member
 
Join Date: 03-2009
Location: Ho Chi Minh City
Posts: 23
Re: Wave RSX Fi AT, sai lầm của hãng Honda.

xăng gì mà kinh thế, lạy
Reply With Quote