View Single Post
  #9  
Old 10-07-2008, 10:23
buck's Avatar
buck buck is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2007
Location: BMT city
Posts: 2,472
Re: Review Case Thermaltake Xaser VI Liquid Cooling System

nhìn như hàng tàu,có mấy tấm nhựa ở mặt trước nhìn sao sao ấy !!
nói chung ko thấy đẹp
Reply With Quote