View Single Post
  #14  
Old 10-07-2008, 07:39
TNTANH's Avatar
TNTANH TNTANH is offline
Smod dễ mến.
 
Join Date: 07-2006
Location: Biên Hòa - Đồng Nai
Posts: 14,831
Re: Mini Review : Joystick Xterminator Dual Control - Lái máy bay ư??? Thật đơn giản!!!

nó to ghê, cái game ductien là game mô phỏng ah? nhìn mấy cái đồng hồ trong máy bay chẳng hiểu gì cả.

Joystick nó có cục hít xuống mặt bàn ko? Khi mình kéo qua kéo lại nó có đứng vững không?
Reply With Quote