View Single Post
  #31  
Old 29-09-2018, 14:04
cdm2007's Avatar
cdm2007 cdm2007 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2012
Posts: 5,760
Re: Wave RSX Fi AT, sai lầm của hãng Honda.

Chỗ mềnh thấy đang rao bán 1 con, có vẻ còn keng ghê, chắc ít đi
https://nhatrangclub.vn/threads/can-...#post-14971602
Reply With Quote