View Single Post
  #44  
Old 28-09-2018, 13:59
NewOcer's Avatar
NewOcer NewOcer is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2008
Location: Sài Gòn
Posts: 3,031
Re: Câu chuyện chơi ngu về RJ45 CAT6

Quote:
Originally Posted by ssakda View Post
hàng mua ở chỗ kia mình mới nhận

bấm đầu cat6 sole đau hết cả tay =))
Là bấm ngon hay dở thím.

Thím mua đồ gì thế, cho mình xem với
Reply With Quote