View Single Post
  #41  
Old 28-09-2018, 01:00
Panduit's Avatar
Panduit Panduit is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2007
Posts: 2,064
Re: Câu chuyện chơi ngu về RJ45 CAT6

đầu công nghiệp thôi
ko cần tool có thể tái sử dụng .


bọn dintek giới thiẹue loằng ngoằng quá
https://www.youtube.com/watch?v=QjMDtDCmu8c
Reply With Quote