View Single Post
  #7  
Old 25-09-2018, 10:21
CasanavaMarshalReborn's Avatar
CasanavaMarshalReborn CasanavaMarshalReborn is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2014
Posts: 683
Re: Đánh giá Wave RSX Fi AT, sai lầm của hãng Honda.

Nhớ Yamaha có 1 xe tương tự tên Lexam.

Sent from Xiaomi Redmi Note 4 using vozFApp
Reply With Quote