View Single Post
  #6  
Old 09-07-2008, 16:07
voncount's Avatar
voncount voncount is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2007
Location: Nhà
Posts: 4,490
Re: Mini Review : Joystick Xterminator Dual Control - Lái máy bay ư??? Thật đơn giản!!!cái đĩa BANANA đó là đĩa driver hả bác
Reply With Quote