View Single Post
  #4  
Old 09-07-2008, 13:11
Silv3r's Avatar
Silv3r Silv3r is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 04-2007
Posts: 608
Re: Mini Review : Joystick Xterminator Dual Control - Lái máy bay ư??? Thật đơn giản!!!

Nhìn hoành tráng phết,ưhm,máu HD4850 lắm rồi nhưng mà vẫn thích có con này đi kèm hơn
Reply With Quote