View Single Post
  #3  
Old 09-07-2008, 12:39
Hoàng_Gầy's Avatar
Hoàng_Gầy Hoàng_Gầy is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2007
Location: Nhân Chính-Hà Nội
Posts: 5,128
Re: Mini Review : Joystick Xterminator Dual Control - Lái máy bay ư??? Thật đơn giản!!!

ủa nhìn như là flightsimulator 2004 hơn là flight simulator X...

con này có cho vặn ko anh?
Reply With Quote