View Single Post
  #8  
Old 14-09-2018, 23:00
vinhvoz007 vinhvoz007 is offline
K.I.A
 
Join Date: 02-2014
Posts: 5,266
Re: Vcore defaut của Ryzen 2200G quá cao ?

vl prime có 77 độ mát teo trym thế còn đòi gì nữa. không thì giảm bớt vcore xem sao. muốn idle thấp thì kéo quạt lên là lạnh ngay
Reply With Quote