View Single Post
  #2  
Old 13-09-2018, 20:54
Megahalem Megahalem is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2011
Posts: 575
Re: Share file khi 1 máy linux join domain windows server

Được. Xài ldap để chứng thực. Tùy trình của bạn tới đâu.
Reply With Quote