Thread: Cà phê hội
View Single Post
  #27  
Old 11-09-2018, 23:02
bvnd bvnd is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2007
Posts: 1,081
Re: Cà phê hội

moka áp lực có 2 bar. có món nào tầm 1-2 tr mà áp suất lớn hơn moka ko các bác.
Reply With Quote