View Single Post
  #13  
Old 08-09-2018, 11:14
fangocuong's Avatar
fangocuong fangocuong is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2009
Location: Ho Chi Minh
Posts: 1,330
Re: TÌM ĐỒNG ĐỘI - NETWORK / SYSTEM

Quote:
Originally Posted by zeldaxlove64 View Post
System đây.
Anh em ai cần tớ phổ cập server/storage/vmware cho
Đây bác ơi, có gì thì phổ cập cho em phát
Reply With Quote