View Single Post
  #61662  
Old 07-09-2018, 23:10
lucci1690's Avatar
lucci1690 lucci1690 is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2011
Posts: 3,318
Re: [Korea] All about Showbiz, Music, Drama, Idol, etc. (Part 3)

#Kei

Lâu lắm mới cho bé Hoa lên sóng.

Thím nào vứt cho cái invite discord vào ngó thử cái nào

Reply With Quote