View Single Post
  #10  
Old 02-09-2018, 10:00
NewOcer's Avatar
NewOcer NewOcer is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2008
Location: Sài Gòn
Posts: 3,030
Re: Câu chuyện chơi ngu về RJ45 CAT6

Nhà thím cho thuê làm khách sạn hả, cắm Tivi nhiều vậy.
Reply With Quote