View Single Post
  #16  
Old 23-08-2018, 22:48
ntc0222 ntc0222 is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2014
Posts: 367
Re: Những câu nói, đoạn text buồn nhất mà bạn từng đọc

Em xin lỗi
Reply With Quote