View Single Post
  #25213  
Old 10-08-2018, 15:27
bustalyme's Avatar
bustalyme bustalyme is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2012
Location: Hà Nội
Posts: 1,389
Re: Mọi tư vấn mua tai nghe - tìm kiếm lời khuyên xin vào đây...

Mới kiếm được kèo WH-H900n ngon
Có ông nào thẩm con này chưa nhỉ cho xin 1 ít impressions đi
Reply With Quote