View Single Post
  #10  
Old 06-08-2018, 23:26
MauLanh_Kill's Avatar
MauLanh_Kill MauLanh_Kill is offline
Junior Member
 
Join Date: 07-2013
Location: Hà Nội
Posts: 21
Re: Tư vấn - máy bàn vẽ autocad max 15tr

vào khu máy tính để bàn lựa combo i5 4xxx là ngon rồi bợn :v vẽ bao phê luôn
Reply With Quote