View Single Post
  #3  
Old 20-07-2018, 14:01
comxi comxi is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2013
Posts: 2,955
Re: Sóng Wifi Internet SCTV yếu, nên mua thêm bộ phát loại nào ?

sóng wifi yếu là do cục phát wifi mà, mua cục phát khác đi, kiếm loại 3 anten trở lên
Reply With Quote