View Single Post
  #45  
Old 17-07-2018, 17:59
cdm2007's Avatar
cdm2007 cdm2007 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2012
Posts: 5,451
Re: Motul 300V: Độ bền màng dầu có lẽ là vô đối

Chắc là chơi máy hút nhớt thay vì xả ốc nhớt + lúc xe mới chạy xong!
Mà toàn chạy tốc độ TB 8-90km/h, đèo dốc 50-60k/h mới ghê, ghost rider thứ thiệt đây roài !

Last edited by cdm2007; 17-07-2018 at 18:01.
Reply With Quote