View Single Post
  #5  
Old 05-07-2008, 16:20
fRzzy's Avatar
fRzzy fRzzy is offline
Mmph mmmph mph-mph mmph!
 
Join Date: 07-2006
Location: Just around the corner
Posts: 12,042
Re: Mời tham gia offline công nghệ tại HN và HCMC

Danh sách member đã đăng ký event tại HCMC và được gửi mã vé mời, vui lòng kiểm tra trong file đính kém.

Chú ý thông tin quan trọng nằm ở cuối file.
Attached Files
File Type: pdf sg.pdf‎ (217.6 KB, 245 views)
Reply With Quote