View Single Post
  #1  
Old 28-06-2018, 20:47
fRzzy's Avatar
fRzzy fRzzy is offline
Mmph mmmph mph-mph mmph!
 
Join Date: 07-2006
Location: Just around the corner
Posts: 12,042
Thông báo nhanh

Mình sẽ viết chi tiết sau, giờ quá mệt rồi phải nghỉ chút...

- Search chưa chạy, đêm nay mình mới làm...
- Email chưa chạy, đêm nay làm luôn...
- Có thể có một vài bug khác, nếu thấy report giúp ở f3 nhé...
Reply With Quote