View Single Post
  #44  
Old 04-07-2008, 17:11
game_matter's Avatar
game_matter game_matter is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2007
Posts: 16,850
Re: Mouse - Reaper Edge Gaming Mouse

Kết nhất em chuột này ở cái lớp vân trang trí, nhưng lại ghét ghét cái rãnh bên hông sao ấy
Reply With Quote