View Single Post
 
Old 09-06-2018, 09:15
SGAtheONE SGAtheONE is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2018
Posts: 137
Dell Ins 7567 có khe cắm M2 NVMe không các thím?

Service tag 33MQ042
Tiện hỏi luôn có thím nào bán ổ M2 NVMe bóc máy vào HỘP cho em với
Reply With Quote