View Single Post
  #7  
Old 05-06-2018, 16:36
Quy Lao's Avatar
Quy Lao Quy Lao is offline
Senior Member
 
Join Date: 02-2017
Location: Vạn Phật Nhai
Posts: 668
Re: [Thắc mắc] Ổ Western Red 6-8TB

6-8TB dùng cho box hay dock thì 100% nhận nhé
Cắm vào máy tính thì hên xui, có máy nhận có máy không và thường là không nhận
Reply With Quote