View Single Post
  #6  
Old 26-05-2018, 14:25
cafeden210's Avatar
cafeden210 cafeden210 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2013
Posts: 90
Re: Tư vấn - máy bàn vẽ autocad max 15tr

Quote:
Originally Posted by SUPERKAMES View Post
Cad 2D là chính thì 15 cả màn mua tốt rồi. :v
Kiếm con I3 đời 8 cũng đã chạy phơi phới.

Ví dụ:
Ảnh
E cám ơn thím nhiều ạ

Gửi từ Sony G3416 bằng vozFApp
Reply With Quote