View Single Post
  #5  
Old 26-05-2018, 13:53
SUPERKAMES's Avatar
SUPERKAMES SUPERKAMES is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2007
Location: http://antcorp.com.vn/
Posts: 7,965
Re: Tư vấn - máy bàn vẽ autocad max 15tr

Cad 2D là chính thì 15 cả màn mua tốt rồi. :v
Kiếm con I3 đời 8 cũng đã chạy phơi phới.

Ví dụ:
Attached Images
File Type: jpg 15m.jpg‎ (87.8 KB, 171 views)

Last edited by SUPERKAMES; 26-05-2018 at 14:00.
Reply With Quote