View Single Post
  #1  
Old 23-05-2018, 09:25
cafeden210's Avatar
cafeden210 cafeden210 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2013
Posts: 90
Tư vấn - máy bàn vẽ autocad max 15tr

chả là nay e đc công ty cấp cho 15 củ khoai để ráp máy bàn, công việc chủ yếu trên các bản vẽ autocad nặng và các phần mềm 3d sketchup, 3dmax (không render).
Nhờ các thim tư vấn giúp e cấu hình với giá trên ạ, bao gồm full màn em cảm ơn trước
Reply With Quote