View Single Post
  #43348  
Old 15-05-2018, 22:54
lucci1690's Avatar
lucci1690 lucci1690 is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2011
Posts: 3,318
Re: [Korea] All about Showbiz, Music, Drama, Idol, etc. (Part 3)

Quote:
Originally Posted by fillipoUS View Post
mau khỏe nào, để còn bắn thính cho anh đớp
Anh chuyển cả nhà sang vũ trụ khác rồi còn đớp gì thính của người trái đất nữa.


Fiestar tan rồi, còn đâu Jei em tôi nữa
Reply With Quote