View Single Post
  #23  
Old 10-05-2018, 21:33
nguoinamxuong's Avatar
nguoinamxuong nguoinamxuong is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2012
Location: Bình Dương.
Posts: 838
Re: Đua tốc độ card mạng Wi-Fi

đang dùng dlink 859, 2 băng tần và cảm thấy nó ngu như con bò. mắc chết bà mà thấy ngu vãi đạn, ko bằng con tplink 940
Reply With Quote