View Single Post
  #53  
Old 27-06-2008, 22:32
chetnhacon's Avatar
chetnhacon chetnhacon is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2008
Posts: 104
Re: Review HIS HD4850 512MB DDR3 - 256 bit

Chắc test tiêu cái VGA rùi nên bỏ luôn đây mà.