View Single Post
  #52  
Old 27-06-2008, 22:26
NT1809's Avatar
NT1809 NT1809 is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2008
Location: Lâm Gia Thôn
Posts: 1,887
Re: Review HIS HD4850 512MB DDR3 - 256 bit

Nhiệt độ quá nóng khiến mình cũng chả còn hứng thú mà làm cái rì viu CF HD4850