View Single Post
  #28  
Old 27-06-2008, 13:58
myle0482 myle0482 is offline
K.I.A
 
Join Date: 04-2008
Posts: 12
Re: Review HIS HD4850 512MB DDR3 - 256 bit

Ghiền cái hộp không, về tranh thủ bán em HD3870 và HD3870x2 đi múc cặp này về chạy cf chơi.