View Single Post
  #27  
Old 27-06-2008, 13:54
hitman133's Avatar
hitman133 hitman133 is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2008
Location: Xứ Mèo Hoang
Posts: 9,594
Re: Review HIS HD4850 512MB DDR3 - 256 bit

Hộp đầy đủ quá hen. Hãng nghe lạ mà làm chi tiết thiệt.

Ko như bên Nvidia, hãng lớn nhất như EVGA cũng làm khá là đơn giản, hau như chỉ có mấy sợi dây với đầu chuyển VGA là hết