View Single Post
  #24  
Old 27-06-2008, 13:22
ductien's Avatar
ductien ductien is offline
Cá thể vOz duy nhất thuộc sách đỏ
 
Join Date: 09-2006
Location: An Phat 269 Chùa Bộc
Posts: 9,062
Re: Review HIS HD4850 512MB DDR3 - 256 bit

chiều nay sẽ kết hợp tung bài review performance game với HIS bằng cấu hình phổ thông như dưới sign ^^