View Single Post
  #21  
Old 27-06-2008, 12:46
Bexuanmai's Avatar
Bexuanmai Bexuanmai is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2007
Posts: 2,513
Re: Review HIS HD4850 512MB DDR3 - 256 bit

Kiếm đâu cái nguồn về review nốt cho anh em xem với - cái giá 232$ trông hấp dẫn quá mà chưa biết chất lượng cụ thể ra sao .

/OT:
Quote:
Birthyear: 2005