View Single Post
  #10  
Old 27-06-2008, 07:40
Bexuanmai's Avatar
Bexuanmai Bexuanmai is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2007
Posts: 2,515
Re: Review HIS HD4850 512MB DDR3 - 256 bit

Minh Anh
Bộ đo cần bằng dùng để làm gì vậy - chưa thấy cái này bao giờ