View Single Post
  #8  
Old 27-06-2008, 02:34
unicornboy's Avatar
unicornboy unicornboy is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2006
Posts: 532
Re: Review HIS HD4850 512MB DDR3 - 256 bit

Hình người mẫu lẫn card đều đẹp nhễ Có điều thắc mắc chút là HIS Digital hay Shapphire là đối tác lớn nhất của ATI?