View Single Post
  #17  
Old 23-01-2007, 10:01
NMC's Avatar
NMC NMC is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2006
Posts: 1,228
Re: Đua đòi, review tàng tàng..ABIT NF8-V2

Abit có một đặt điểm nếu cùng PCB rev đời sau thường thiết kế theo hướng giảm giá giảm số lượng / chất lượng linh kiện mấy con có ghi số 2 đằng sau thì nên hạn chế mua
Reply With Quote