View Single Post
  #20  
Old 31-03-2018, 17:27
NewOcer's Avatar
NewOcer NewOcer is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 08-2008
Location: Sài Gòn
Posts: 2,920
Re: Yamaha V-Ixion R 2017 có cần độ lại dàn điện ?

Vậy hiểu sao bọn Suzuki thua bọn Yamaha, còn bọn Yamaha thua bọn Honda rồi đó. Bọn Honda là tiện dụng nhất có thể.

Nay Honda nó thức thời ra con Rebel 300, vài hôm nó bán luôn con CB500X.
Reply With Quote