View Single Post
  #19  
Old 31-03-2018, 16:33
Dark Man's Avatar
Dark Man Dark Man is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2010
Posts: 32,646
Re: Yamaha V-Ixion R 2017 có cần độ lại dàn điện ?

Mua YMH vì cái yên của nó ôm gái được, và lắp baga được Còn GSX méo lắp baga được, cũng méo ôm gái được Chứ được thì cũng quất rồi

Còn vụ cảm biến là do dị ứng cái đèn cứ sáng liên tục ấy, ghét lắm

Anw, Long Osram thì chắc phải chờ ít bữa. Xe nhập ra biển lâu vcđ
Reply With Quote