View Single Post
  #15  
Old 31-03-2018, 11:17
vodanh1213's Avatar
vodanh1213 vodanh1213 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2008
Posts: 3,258
Re: Yamaha V-Ixion R 2017 có cần độ lại dàn điện ?

để đèn thì có sao đâu mà cần phải tắt?
Reply With Quote