View Single Post
  #10  
Old 30-03-2018, 23:01
Dark Man's Avatar
Dark Man Dark Man is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2010
Posts: 32,499
Re: Yamaha V-Ixion R 2017 có cần độ lại dàn điện ?

Quote:
Originally Posted by vodanh1213 View Post
cá cái cảm biến hư trước ic =))
Iu quạ
Reply With Quote