View Single Post
  #9  
Old 30-03-2018, 22:53
vodanh1213's Avatar
vodanh1213 vodanh1213 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2008
Posts: 3,180
Re: Yamaha V-Ixion R 2017 có cần độ lại dàn điện ?

Quote:
Originally Posted by Dark Man View Post

Cái cảm biến nó mới gắn hôm nay ấy chứ trước đó đèn vẫn sáng đủ
cá cái cảm biến hư trước ic =))
Reply With Quote