View Single Post
  #5  
Old 30-03-2018, 22:05
vodanh1213's Avatar
vodanh1213 vodanh1213 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2008
Posts: 3,162
Re: Yamaha V-Ixion R 2017 có cần độ lại dàn điện ?

dàn điện mà chỉnh sửa ko đúng sau này làm lại mệt lắm, mà có cái bóng phù mẹ gì, phù thì bình mới 250k chứ nhiêu làm gì căng.
QP thì cũng méo có gì hứa hẹn là nó độ chế cc gì, chắc tháo ra chùi chùi lắp vô 2 củ 5 ez money
Reply With Quote