View Single Post
  #4  
Old 30-03-2018, 21:01
Dark Man's Avatar
Dark Man Dark Man is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2010
Posts: 32,978
Re: Yamaha V-Ixion R 2017 có cần độ lại dàn điện ?

Sợ là sợ hư dàn IC vì thừa dòng ấy Vì xe gốc đèn chính + sương mù mở liên tục

Còn PQ nó mod xong thì còn mỗi đèn sương mù là mở. Chỉ không biết có bị thừa dòng không. Sương mù dạng LED nên chắc không ăn điện mấy

Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Hình này được tự động upload và chèn link bởi Voz Living
Reply With Quote